Fotogalerie

Foto
Foto
Foto
Foto

Kalendář

<Leden 2021>
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Aikido » Aikido

Takemusu Aiki Iwama ryu

            Aikido („cesta harmonie vnitřní síly“) je novodobé bojové umění stavějící na starých kořenech japonské válečnické tradice. V průběhu vývoje japonských dějin došlo v novověku k zrušení válečnické kasty samurajů a zavedení občanské společnosti se svými zákony, s čímž také přicházela nutnost reformovat přístup k bojovým systémům. Jedním z výsledku „modernizace“ bylo bojové umění Aikido vytvořené na silných spirituálních základech, které nabádají k šíření harmonie a lásky a ne k zabíjení a mrzačení, jak bylo do té doby celkem běžné.
                    Obecně je Aikido považováno za ryze obranný styl, což vede často k upínání se na myšlenku „nebojovat“. Jedná se však o velký omyl, jelikož techniky je možné adaptivně využívat útočným i obranným způsobem dle situace
.
               Pod dlouhým názvem Takemusu Aiki Iwama ryu se skrývá označení pro styl, který byl šířen Morihirem Saitem, jedním z dlouholetých žáků Moriheie Ueshiby (zakladatel Aikido). Slovo take lze přeložit jako rychlá a hbitá reakce, musu - správné a optimální splynutí s útokem, aiki - vyjadřuje soulad s vesmírným řádem chápaným jako energie a Iwama ryu - označuje styl pocházející z Iwamy, působiště Ueshiby.
               Morihiro Saito nastoupil k mistru Ueshibovi v roce 1946 a učil se u něj až do jeho smrti v roce 1969, proto i Iwama ryu Aikido sestává z technik, které jsou již méně důrazné oproti prastarým bojovým technikám Aiki jutsu či předválečnému Aiki budó, přesto se jedná o směr praktický a účinný. Sjednocuje v sobě fundamentální základy tohoto bojového umění – tai jutsu (umění těla, cvičení bez zbraní), buki waza (cvičení se zbraněmi ) a ki taiso (cvičení s energií ki), navzdory tomu je však Iwama především známá vyučováním precizního ovládání meče (Aikiken) a tyče (Aikijo), od čehož mnoho dnešních škol abstrahuje. Techniky se obecně rozdělují na základní techniky (kihon waza) a varianty technik (henka waza). Zároveň se odlišují i techniky sebeobranné (goshin jutsu) a průpravné (aiki taiso).
               Silnou zbrani Aikido jsou páky aplikované na zápěstí, loket, rameno a jiné části těla sloužící k zablokování a pacifikaci oponenta (katame waza). Další neméně významnou skupinou je široké spektrum technik hodů (nage waza). Aikido také obsahuje údery na citlivá místa těla (atemi), které slouží k vychýlení z rovnováhy nebo odvedení pozornosti. Cvičí se jak boj ve stoje (tachi waza), tak v kleče proti stojícímu (hanmi hantaci waza) i v kleče proti klečícímu soupeři (suwari waza).
               Základním principem aikido je kruh, jako symbol celistvosti, stability a rovnováhy, který v praxi znamená, že veškerý pohyb je prováděn celým tělem (vychází z hara – střed těla, oblast břicha a boků) a díky tomu je možné techniky aplikovat nehledě na fyzickou sílu v klasickém slova smyslu. Filozofií tohoto systému pramení z vyhýbání se přímému střetu dvou sil, což je běžná sebezáchovná reakce (směr vpřed/vzad, útok/útěk). Taková situace vyústí v poměřování sil, a pokud je útočník silnější, máte jednoduše smůlu. Z toho důvodu se využívá pohybu protivníka (v Aikido nazývaný partner) v jeho neprospěch, kdy je mu vracena jeho kinetická energie na základě odstředivého (převážně hodové techniky) a dostředivého (převážně blokovací techniky) odvedení jeho útoku.
               Studenti Iwama ryu se nejdříve učí statické formy (go tai) a až později přecházejí k dynamickým verzím (ki no nagare nebo ju tai). Účelem je dril základních pohybů, jež bychom mohli přirovnat k písmenům abecedy. Postupně jsme schopni na základě plynulých technik mluvit ve slovech, větách až se posléze dostáváme k složitým frázím na základě různých kombinací a protichvatů (kaeshi waza), nácviku aplikace volného výběru technik proti jednomu i více útočníkům (jiu-waza) či k zesilování provedení (oyo waza).
               Takemusu Iwama ryu Aikido vyučované v Aikido klub Iwama-ryu klade důraz na reálnou sebeobranu, výchovu osobnosti i estetickou stránku tohoto bojového umění. Snažíme se předávat styl v tradiční, systematické a kompletní formě!