Fotogalerie

Foto

Kalendář

<Červenec 2024>
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Zajímavosti » Zajímavosti

BusBushido-kaligrafiehido je morální kodex, základní pravidla chování, která byla určena pro vládnoucí třídu samurajů a šechty. V překladu má tento termín význam "cesta válečníka". Původně se jednalo o nepsaná pravidla, která byla určována dobou a filozofickým směrem. Jedním z prvních psaných pravidel bylo Jumija no narai (cesta luku a šípu) nebo Kyuba no michi (cesta koně a luku), který vznikl někdy kolem roku 1236.
Pravidla Bushido sepsal až v době rozvíjejícího se feudalismu Jamagaku Soko (1622 - 1685). Předpokladem pro vznik takového morálního kodexu, určeného pro vládnoucí třídu zejména samuraje, bylo oddělení těchto vrstev od běžného obyvatelstva a vyzvednutí jich do výjmečného postavení. Tento proces oddělení začal vznikat ve 12. století, kdy význam a moc šlechty se začala zvedat a upevňovat. Posléze tento trend upevnila i skutečnost výsadního práva pro tyto třídy nosit dva meče. Toto privilegium bylo odepřeno příslušníkům nižších společenských vrstev.

Existuje příběh, který podává příklad o jednání ve smyslu Bushido:
Když japonský kníže Kenshin bojoval proti knížeti Shingenovi jehož sídlo bylo v horách se dozvěděl, že byl jeho sokovi odříznut přísun soli do jeho tábora cítil potřebu dodat mu dostatek soli se vzkazem "nebojuji solí,ale mečem".

Prvotním účelem těchto pravidel bylo přesné rozlišení hranice mezi vojáky (samuraji) a dvorskou šlechtou, která měla také právo nosit meče. Jejich meče byli většinou překrásnou uměleckou prací a byli bohatě zdobené. Nicméně jejich schopnost zacházet s meči byla díky jejich postavení velice zanedbatelná. Šlechta vedla rozverný život, jejich oblečení bylo bohaté. To vše bylo válečníkům odepřeno neboť to vyžadoval jejich kodex - Bushido. Velmi důležitým se v této oblasti stalo heslo Bushi no ichigon, jež znamená něco jako "slovo nelze porušit".  Stav samurajů s jejimi výsadními právy byl zrušen v roce 1868 při slavné revoluci Meiji. V této době bylo sepsáno několik nařízení, která definitivně vedla k rozpadu jejich stavu. V zápětí následovala i nařízení o zákazu nošení mečů pro samuraje a samotná armáda byla přezbrojována podle západního vzoru a do jejich řad byli přijímáni lidé ze všech společenských vrstev. Nicméně nová vláda napomohla významným samurajům k získání privilegovaného postavení jako např. státní úředníci, příslušníci policie a nebo vojenští velitelé. Tato zaměstnání jsou v Japonsku brána ve velké vážnosti. Vliv Bushido je patrný i v chování lidí v současném Japonsku. Mnoho publikací, které popisují vztah zaměstnanců ke svým zaměstnavatelům a firmě se v mnohém podobají kodexu, který ovlivnil vládnoucí elitu v historii.

MALÝ KODEX BUŠIDO

1. Neprotiv se mravům a tradicím.
2. Nevyhledávej pro sebe rozkoše.
3. Zůstaň nestranný uprostřed všeho dění.
4. Sebe samého ber s humorem, jiné však smrtelně vážně.
5. V životě po ničem nebaž.
6. Nikdy nelituj toho, co jsi učinil.
7. Nikomu nezáviď dobré, ani zlé.
8. Nechť je tvá cesta jakákoliv, nikdy si nestěžuj.
9. Nekritizuj a nepomlouvej sebe ani jiné.
10. Neměj srdce svázané závazky ani láskou.
11. Netouži po hmotných statcích.
12. Nenechej se zlákat pěkným příbytkem.
13. Nebaž po vybraných jídlech.
14. Neulpívej na starožitnostech, nechť mají jakoukoliv cenu.
15. Nevěšti si sám pro sebe.
16. Mimo zbraně nevyhledávej žádné nástroje.
17. Když žiješ pro bušidó, neboj se smrti.
18. Na stará kolena netouži po bohatsví.
19. Cti Boha i Buddhu, ale nebuď na nich závislý.
20. Když odvrhneš své tělo, nezapomeň na svoji čest.
21. Nikdy nesejdi z cesty bojovníka.

VELKÝ KODEX BUŠIDO

1. Nemám rodiče, činím nebe a zemi svými rodiči.
2. Nemám domov, činím seika tandem (břišní oblast) svým domovem.
3. Nemám zázračnou sílu, činím čest svou zázračnou silou.
4. Nemám prostředků, činím povolnost svými prostředky.
5. Nemám magickou sílu, činím osobnost svou magickou silou.
6. Nemám ani život ani smrt, činím umění regulace dechu svým životem a smrtí.
7. Nemám tělo, činím stoicismus svým tělem.
8. Nemám oči, činím šlehnutí blesku svýma očima.
9. Nemám uši, činím citlivost svýma ušima.
10. Nemám končetiny, činím pohotovost svými končetinami.
11. Nemám zákonů, činím sebeochranu svými zákony.
12. Nemám strategii, činím sakkacu džizai (volnost k zabíjení a k obnovování života) svou strategií.
13. Nemám záměrů, činím kisan (chopení se vhodné příležitosti) svým záměrem.
14. Nemám zázraků, činím správné zákony svými zázraky.
15. Nemám principů, činím rinki ohen (přizpůsobení všem okolnostem) svými principy.
16. Nemám taktiku, činím kjódžicu (faleš a upřímnost) svou taktikou.
17. Nemám talent, činím toi sokumjó (pohotovou bystrost, důmysl, vynalézavost) svým talentem.
18. Nemám přátel, činím svou mysl svým přítelem.
19. Nemám nepřátel, činím neobezřetnost svým nepřítelem.
20 Nemám brnění, činím džingi (dobročinnost a spravedlnost) svým brněním.
21. Nemám hrad, činím fudošin (chladnokrevnost) svým hradem.
22. Nemám meče, činím mušin (necitlivost) svým mečem.